Business coaching

Business coaching

Dla kogo?

CoachAcademy oferuje pełny zakres programów coachingu indywidualnego dla wyższej kadry menedżerskiej. Ich celem jest zwiększenie skuteczności biznesowej oraz rozwój umiejętności przywódczych efektywnie wspierających cele i wartości organizacji.

Business coaching zakłada relację trójstronną: Sponsor-Coach-Klient. Zlecany jest przez zarząd w celu do rozwoju klienta w następujących obszarach:

  • wzrost tempa rozwoju osobistego
  • wyznaczanie realnych celów
  • umiejętności przywódcze
  • rozwój sprawności i wiarygodności biznesowej
  • praca zespołowa
  • wzmocnienie efektywności
  • wsparcie w ewaluacji pracownika na drodze awansu
  • narzędzie dla biznesu w outplacemencie pracowniczym
  • praca z motywacją w fazie wypalenia zawodowego

Model business coaching:

 

Outcomes – określenie celów
Information – zebranie i analiza informacji
Strategy – sformułowanie i wdrożenie planu działania
Results – pomiar efektów i plan kontynuacji

Jakie daje rezultaty?

Rezultatem programów coachingu indywidualnego jest poprawa skuteczności liderów w realizacji celów firmy, zwiększenie spójności prezentowanych zachowań z potrzebami organizacji, lepsze kierowanie zmianami oraz większa osobista satysfakcja menedżera ze swojej roli zawodowej.

Team Coaching

Coaching zespołów oraz warsztaty rozwojowe bazujące na coachingu grupowym realizujemy od lat, dla zespołów zarządzających, projektowych, kierowniczych. Są to zwykle jednodniowe lub dwudniowe wydarzenia, których efekty są następnie utrwalane w toku kilku krótkich sesji kontynuacji.

Dla kogo ?

Gdy chcesz poprawić efektywność i jakość współpracy w danym zespole. Kiedy chcesz zintegrować wokół celów biznesowych zespoły nowo tworzone lub na takie, które przeszły istotną zmianę wewnętrzną W sytuacji zmiany w organizacji, w jakiej zespół uczestniczy. Przy ujawniających się konfliktach i kryzysach wewnętrznych Gdy zespół mierzy się z ważnym wyzwanie lub ma zlecony ważny projekt do poprowadzenia zespół się mierzy.

Team Coaching może być uzupełniony oryginalną indywidualnie zaprojektowanąsesją Assessmemnt Center, prowadzoną przez certyfikowanych Assesorów. Informacje zwrotne są uzupełnianie przez przeprowdzone baterie testów diagnostycznych.