COACHING = SKUTECZNOŚĆ + SUKCES + SPEŁNIENIE

Czym jest Coaching?

Ciągła relacja interpersonalna, która pomaga ludziom osiągać wyjątkowe rezultaty w życiu, karierze, firmie i organizacjach. Dzięki coachingowi klienci pogłębiają swoją wiedzę, poprawiają swoje wyniki i polepszają jakość swojego życia. Internation Coach Federation


Odblokowanie potencjału osoby w celu maksymalizacji jej dokonań i działań. Jest raczej pomaganiem w uczeniu się, niż nauczaniem. John Whitmore


Jest odpowiedzią na ludzkie stresy i wyzwania do bycia coraz bliższym ideału we współczesnym konkurencyjnym świecie. Coachingu jest najskuteczniejszą formą wydobywania z ludzi tego co w nich najwspanialsze. Proces coachingowy pozwala na dotarcie do posiadanego lecz często nieuświadomionego potencjału klienta oraz skuteczne jego wykorzystanie. Małgorzata Szydłowska-PęśkoCoachowie współpracujący z HR JOB SOLUTIONS pracują w oparciu o najwyższe standardy pracy Coacha potwierdzone certyfikatami ICF oraz ICC.

Dla kogo jest Coaching?

Jest skierowany dla klienta, który chce w sposób świadomy i skuteczny wprowadzić zmiany w swoim życiu poprzez koncentrację na osiąganiu swoich indywidualnych celów.

Jak wygląda proces Coachingowy?

Na całość procesu składa się zwykle od kilku do kilkunastu sesji coachingowych. Sesje coachingowe odbywają się w formie spotkanie osobistego lub videokonferencji. Czas trwania sesji wynosi od 60-90 minut. Liczba sesji oraz ich częstotliwość zależy gównie od potrzeb i przebiegu procesu. Sesje prowadzone przez Coachów HR JOB SOLUTIONS mogą być prowadzone w języku polskim, angielskim lub francuskim. Na każdej sesji coachingowej klient wybiera, na czym chce się skupić, a Coach słucha, wnosząc swój wkład poprzez obserwację i zadawanie pytań. Taki sposób pracy ma na celu rozjaśnienie sytuacji i zachęcanie klienta do podejmowania działań. Coaching przyśpiesza postępy klienta dzięki uświadamianiu mu potencjalnych konsekwencji podejmowanych wyborów. Coaching koncentruje się na obecnym stanie klienta i na jego dążeniach oraz chęci podejmowania działań, dzięki którym osiągnie cel, do jakiego zmierza.