Doradztwo strategiczne

Doradztwo strategiczne

Model biznesowy

Kluczowe decyzje podejmowane w procesie zarządzania firmą wymagają przeprowadzenia gruntownej analizy możliwych ścieżek rozwoju przedsiębiorstwa oraz wyboru najlepszej z nich w celu stworzenia długoterminowej strategii. Dzięki posiadanym kompetencjom, doświadczeniu oraz wykorzystywanym narzędziom, wesprzemy Cię w jej budowie i realizacji. Partnerska współpraca  umożliwi stały kontakt ora z wsparcie w budowie koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstwa, pomożemy wybrać optymalną drogę, źródło jej finansowania oraz wspólnie zrealizujemy założone cele.

Optytmalizacja procesów biznesowych

Wsparcie z naszej strony umożliwi Państwu zwiększenie efektywności funkcjonowania Waszej firmy na poziomie jej podstawowych aktywności administracyjnych oraz związanych z jej działalnością operacyjną. Uporządkowanie tych aspektów pozwoli na bardziej przejrzyste i sprawne funkcjonowanie wszystkich obszarów przedsiębiorstwa, odpowiednią delegacje kompetencji oraz odpowiedzialności, a także pełną świadomość wszystkich członków organizacji co do ich miejsca w niej, zakresu zadań i obowiązków. Dążymy do pełnego wykorzystania zasobów produkcyjnych, finansowych, kadrowych i informatycznych.

Budowa strategii przedsiębiorstwa, jego restrukturyzacja lub wdrożenie programu naprawczego

Działalność przedsiębiorstwa powinna być zawsze realizowana w następstwie postawionych sobie celów krótko i długoterminowych. W oparciu o wiedzę ekspercką zbudujemy strategię zawierającą zarówno model funkcjonowania przedsiębiorstwa jak i założenia finansowe w oparciu o zakładane cele biznesowe i długoterminowy rozwój firmy. Zaproponujemy jak skutecznie wdrożyć usprawnienia zarówno finansowe jak i formalne w oparciu o analizę biznesową i zaproponujemy program naprawczy dla Twojego biznesu.