DORADZTWO I SZKOLENIA W OBSZARZE HUMAN RESOURCES

DORADZTWO
W OBSZARZE HR

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁU HR

SZKOLENIA DLA FIRM BEZ FUNKCJI HR

 • Budowa modeli kompetencyjnych
 • Projektowanie i prowadzenie sesji Assessment Center i Development Center
 • Audyt personalny
 • System ocen okresowych
 • Projektowanie polityki szkoleniowej w organizacji
 • Tworzenie i wdrażanie systemów motywacyjnych
 • Badanie satysfakcji pracowniczej
 • Outplacement/Audyt kariery
 • Budowanie struktur HR w organizacji
 • Tworzenie opisów stanowisk
 • Budowanie wewnętrznych procedur HR
 • Budowa modeli kompetencyjnych
 • Budowa systemów ocen okresowych
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Work life balance
 • Personal Employer Branding
 • Metodologia selekcji i rekrutacji w organizacji dla kadry średniego i wyższego szczebla
 • Ocena pracownicza
 • Informacja zwrotna
 • Rozmowa motywująco-rozwojowa z pracownikiem
 • Rozmowa oceniająco-korygująca z pracownikiem
 • Wywiad behawioralny jako skuteczne narzędzie diagnozy kandydata
 • Metody motywacji pracowników
 • Podstawy prawa pracy

Zakres usług

Zakres naszych usług obejmuje wszystkie obszary związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacji, od momentu pozyskania talentów, poprzez ich rozwój i doskonalenie, aż po zmiany związane z optymalizacją zatrudnienia. Wspieramy kompleksowo naszych klientów we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji.