Outsourcing kadr

Outsourcing kard

Usługa ta obejmuje:

 

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych) pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy
 • rozliczanie wykorzystywanych dni urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych stosownie do przepisów Kodeksu Pracy
 • wystawianie świadectw pracy
 • rozliczanie czasu pracy pracowników
 • monitorowanie szkoleń BHP
 • sprawdzanie ważności badań lekarskich
 • obsługę zajęć komorniczych

Każdy zlecony przez Klienta projekt jest realizowany indywidualnie, uwzględniając specyfikę firmy.

Podstawowe korzyści płynące
z outsourcing płac i kadr to:

REDUKCJA KOSZTÓW

 • zatrudnienia pracowników i kosztów z tym związanych
 • specjalistycznych szkoleń
 • utrzymania sprzętu komputerowego i aktualizacji oprogramowania
 • zapewnienia dodatkowej powierzchni biurowej
 • minimalizacja ryzyka związanego z błędami popełnianymi w dziale kadr
 • pozbycie się problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • zoptymalizowanie struktury wynagrodzeń
 • znaczne ograniczenie spraw spornych między pracodawcą i pracownikiem, a tym
  samym uniknięcie kosztów obsługi prawnej i odszkodowań
 • zwiększenie motywacji i wydajności pracowników świadomych prawidłowego rozliczania wynagrodzeń i zgodności postępowania pracodawcy z prawem pracy

BEZPIECZEŃSTWO

 • zapewnienie poufności wynagrodzeń i danych osobowych
 • bezpieczeństwo prawne wynikające ze znakomitej znajomości przepisów prawa oraz umiejętności poprawnej ich interpretacji, brak ryzyka błędnej interpretacji przepisów prawnych
 • w pełni bezpieczna obsługa zdalna
 • bezpieczeństwo danych przekazanych i poufność działania
 • posiadamy polisę ubezpieczenia OC

GWARANCJA
PROFESJONALNEJ USŁUGI

 • najwyższy poziom usług i profesjonalna obsługa przez doświadczonych profesjonalistów
 • zachowanie pełnej zgodności z prawem pracy i regulacjami ZUS
 • indywidualne podejście i obsługa Klienta ( specjaliści dedykowani do bezpośredniej obsługi danej firmy)
 • dostęp do najnowocześniejszych technologii bez konieczności ponoszenia własnych nakładów
 • dotrzymywanie terminów zawartych w umowie oraz innych terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa
 • bieżące aktualizowanie i śledzenie zmieniających się przepisów
 • wysoka jakość i nowoczesność obsługi w oparciu o sprawdzone procedury oraz nowoczesne systemy
 • stały dostęp do wykwalifikowanych specjalistów z obszaru kadrowo-płacowego