DORADZTWO I SZKOLENIA W OBSZARZE HUMAN RESOURCES


Nasza oferta obejmuje szkolenia dedykowane pracownikom różnych działów organizacji, w szczególności specjalistą z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, którzy chcą zdobyć bądź rozwinąć kompetencje w obszarze skutecznych rozwiązań w obszarze HR.

Celem szkoleń w zakresu HR organizowanych przez HR JS jest przygotowanie do pełnienia roli strategicznego partnera HR w biznesie. Zdobycie umiejętności pokazania celów, korzyści i istoty zmiany dotyczącej systemów zarządzania oraz rozwijania biznesu, dzięki skutecznym działaniom HR oraz wspierania społecznej strony organizacji.

Szkolenia HR JS skupiają się na przygotowaniu uczestników do pełnienia roli Partnera inicjującego wprowadzanie nowego modelu współpracy między pionem HR a menadżerami liniowymi oraz zwiększenie udziału HR we wprowadzaniu dobrych praktyk zarządzania, rozwoju kompetencji menadżerskich i pokonywania barier ograniczających efektywność organizacji.